Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

BERNARD SHAW


Lại còn chuyện này nữa.
Chuyện ông Bernard Shaw.
Ông này có người bạn,
Gặp phải chuyện buồn lo.

Ông thất vọng đến mức
Quyết định sẽ quyên sinh.
Hoặc lao vào tàu hỏa,
Hoặc bắn vào đầu mình.

Chọn cách nào tốt nhất?
Ông suy nghĩ mấy ngày.
Cuối cùng ông lấy vợ.
Kết thúc câu chuyện này.

Thái Bá Tân.

0 comments:

Đăng nhận xét