Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Chặt thịt gà...

Sưu tầm được trên mạng, thấy cũng hay, nên tham khảo. Dao sắc vậy mà k0 xử lý cái đâu thì hơi phí...

0 comments:

Đăng nhận xét