Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Một cách hành xử lạ lùng!

Tôi hơi ngạc nhiên.

Thoạt tiên là một ông cầm đầu một đảng cầm quyền lên ề à trên thông tin đại chúng những câu mà tôi chưa thấy ở một lãnh tụ cỡ vậy. Chưa kể về nội dung thì ấu trĩ và không hề lập luận chặt chẽ.


Tôi nhớ không nhầm thì hiến pháp cho phép biểu tình, có lẽ cụ tổng chưa đọc hiến pháp.

Quan trọng là nghe bài phản biện rất khoa học: Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng, của anh Nguyễn Đắc Kiên thì lập tức... anh này thành người hùng chính nhờ vào đảng. Đáng ra ngài tổng nên "trạch kỳ bất thiện giả nhi cải chi" thì khâm phục biết bao, ai ngờ anh Kiên đã bị đuổi việc, gia đình (có con nhỏ) trông chờ vào lòng nhân từ của đảng. Một cách hành xử của đầu gấu bến xe!

Hy vọng là đến Vatican ông không làm mất quốc thể bằng cái giọng văn này. Việc ông nghị Phước chưa nguội đã có tổng Trọng tiếp nối...

Mời độc giả đọc thêm để có thêm một gạch đầu dòng nữa về anh Nguyễn Đắc Kiên: Vì người ta cần ánh mặt trời.

0 comments:

Đăng nhận xét