Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Một cách làm mỳ

Bây giờ phong trào bài Hoa đang lên, đăng dễ bị ném đá....

Nhưng cái gì hay thì vẫn phải công nhận, Khoa học và Nghệ thuật khó đi đôi với Chính trị. Ghét tàu thì ghét nhưng tôi vẫn khâm phục Vương Duy, Lý Bạch, Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Từ Bi Hồng, Ngô Đạo Huyền...

Người Italy chắc không làm mỳ thế này đâu...


0 comments:

Đăng nhận xét